A A A

VII FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

 

Szanowni Państwo,

 

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa w regionie północno-wchodnim Polski impreza popularyzująca naukę i sztukę. Uczelnie wyższe i instytucje naukowe, galerie, muzea i instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje organizują pokazy, eksperymenty, wykłady, warsztaty, koncerty, dyskusje, jednym słowem prezentują swoje osiągnięcia w najbardziej przystępny i atrakcyjny sposób. Dlatego też corocznie, od 2003 roku festiwal za każdym razem przyciąga tłumy zainteresowanych. Otwarta formuła oraz różnorodność i ogromna liczebność imprez pozwala każdemu poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności z zakresu zarówno nauk ścisłych, medycznych, przyrodniczych, społecznych, jak i humanistycznych. Decyzją Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku, VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się 21 – 28 kwietnia 2009 roku, a zaszczyt pełnienia obowiązków jego gospodarza przypadł Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. St. Staszica. Dziękując za okazane nam zaufanie i wyróżnienie, zapraszamy wszystkie instytucje naszego regionu do włączenia się w to wielkie święto nauki i sztuki.Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Halina Święczkowska

Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. St. Staszica w Białymstoku
prof. dr hab. Jerzy Kopania

 

VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki jest dofinansowany
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.